АНОТАЦИЯ

Във „Власт и съпротива“ Илия Троянов разгръща една широка историческа панорама, която обхваща повече от половин век и показва с изключителна достоверност процесите, които протичат в България както по време на тоталитаризма, така и по време на безкрайния преход към небитието.
Константин – главният герой, е боец на съпротивата. Още в училище той привлича вниманието на Държавна сигурност и тя не го изпуска от поглед. Методи е офицер, опортюнист, кариерист, типичен представител на държавния апарат. Между тях започва конфликт, който ще продължи над половин век.
Романът „Власт и съпротива“ е богат на истински истории, които Илия Троянов е събрал както от архивите на Държавна сигурност, така и от интервюта с очевидци, които са преживели ужасите в тюрмите на болшевишката диктатура, следенето на Държавна сигурност и неравната борба между свободния човешки дух и смазващата сила на властта. В книгата със сигурност ще се разпознаят и някои от участниците в българския преход.
 „Власт и съпротива“ е сред 20-те книги, номинирани за най-добър немскоезичен роман на 2015 г.
Безмилостен роман, който се осмелява да говори директно и рязко за един режим през гласовете на две радикално различни фигури, от двете страни на Историята. В това двугласие Троянов умело вплита и хладния разказ на автентични архиви на ДС, и истински истории на минали през затворите хора, и дори гласа на самите години (например „1952-а разказва“).
Ще бъде неточно да кажем, че става дума за близкото българско минало, защото това минало продължава да ни се случва пред очите, да изскача от всяка страница и ъгъл. Романът знае и показва как то приижда и се сблъсква с настоящето през основната дилема тук – власт или съпротива, все така болезнена днес.
Остро писане, гласове от карцера на българското премълчано.

ОТКЪС

Димитров винаги звучи така, сякаш трябва да запретваме ръкави. Не казва „прочетохте ли“ или „видяхте ли“, не, при него е „проучихте ли“ или „анализирахте ли“. За разлика от нас, които нито проучваме, нито анализираме, Димитров по цели нощи размишлява над информациите и взема от самото начало хубав аванс.
-    Не искам да ви подслаждам нещата, не изглеждат добре. Демократичните сили наистина са изгубили позиции...
-   Нормално е, когато една партия управлява - провиква се някой в залата.
-    Ние обаче не сме увеличили процентите си. А това не е нормално за партия в опозиция. Да си го кажем без заобикал­ки: гражданите и гражданките на страната не вярват, че можем да овладеем икономическата криза. Нашият имидж е трайно увреден, рейтингът ни е по-нисък от когато и да било. Към днешна дата можем да прогнозираме, че ще изгубим и следва­щите избори.
-   Че какво толкова? - иронично подмята един, дето по-рано беше във Второ главно. Димитров смята хората там за идио­ти. Контрашпионажът е като игра на бридж-белот със свалени карти. Това е прастар негов лаф, само между нас, естествено, но ония сигурно също са го подочули. Не може да си позволи да ги ядоса. Тъкмо момчетата от Първо и Второ главно управ­ление днес са най-горе, няма начин да заобиколиш парите им. Всички в централата го знаят, партията ще се разпадне, ако направи опит да ги неутрализира. Макар че тъкмо това ми се иска понякога, като гледам какви ги вършат.
-    Времето ни е твърде ценно - намесва се Цанков, - за да дискутираме очевидното. НАТО, Европейският съюз не под­лежат на коментар, нищо не може да им попречи, а и няма защо да си го поставяме за цел, но тези стъпки не бива да означават, че ще разпродадем на безценица онова, което вече сме отгле­дали. Баланс е нужен. Трябва да стоим здраво на двата си кра­ка. У нас - да не позволяваме да ни измъкнат черджето изпод краката, в чужбина - да танцуваме на повече от една сватба. Ако изпуснем от ръцете си руля, целият кораб е застрашен от потъване.
-   Понеже е точно така, днес искам да направя едно пред­ложение. Разчитам на подкрепата на всички вас. Идеята не е нова, обсъждали сме различните и варианти както в тесен кръг, така и с по-широко участие. Според мен е крайно време да активираме царя.
Царя? Трябваше да се очаква, царят е голямата страст на Димитров. В тези среди обаче има сериозни възражения. В това отношение далеч не съм сам.
-    Предложението може да има тежки последици, трябва добре да го обсъдим.
-    Нямам високо мнение за тоя лентяй. Цял живот не е свършил работа за пет пари.
-   Е, как да не е, успешен предприемач е.
-  Да, бе, същински Хенри Форд на кучешките и котешките храни.
-    Малката фабрика му е подарена от шаха за рождения ден. Паразитите са навързани като свински черва.
-   Моля по темата, другари.
-   Това, което си представям, ако мога да доразвия идеята, е национално обединено движение зад сияйния му лик. Фи­гура от центъра, либерал, който обединява всички разпилени групички, всички недоволни. Малко съдържание, много лич­ност. Трябва да изглежда така, сякаш е единственият, който е в състояние да възпре политическото раздробяване на страната ни. Трябва да е единственият, който може да ни отърве.
-   На избори ли ще се яви?
-   Защо не?
-   Ами ако спечели?
-    Тъкмо това искаме. Нека спечели. Тогава удря нашият час. Тук, в нашата страна, той няма корени, няма база, няма връзки, можем да го обградим с когото си искаме, можем да внедрим хората си в екипа му, както си поискаме, неизбежно ще трябва да се опира на лица с опит.
-    Но можем ли да му имаме доверие?
-    Любенов е негов съветник от известно време, кълне се, че му кълве от шепата.
-    Не се и съмнявам, царят има мозък на врабче.
-    Освен това, ако организираме и финансираме цялата му кампания, ще можем и да го контролираме. Тогава ще е наш.
-   Триумфално завръщане, това трябва да е първата крачка. Завръщане като частно лице, като патриот. Разплакани бабич­ки пред камерите. По моята телевизия ще ги въртя денонощно. Второто Възраждане на българския народ, на живо при нас и с коментар от хора, които носят отечеството в сърцето си.
Мълча, докато идеите и възраженията си разменят удари. Стар навик. Когато си опитен, правилно преценяваш силни­те си страни. Позволих си единствено да напомня как царят похлопа на нашата порта навремето, когато искаше да стане наш посланик в ООН. Обсъдихме го в тесен кръг с Живков и го отхвърлихме. Другите положително не са го запомнили, но тогава се роди идеята един ден евентуално да активираме царя. Да, Гоце Любенов е много печен, сигурно ще го намотае на малкия си пръст. Хората от Първо главно се подбираха много внимателно, там бяха най-верните, синовете на активни борци против фашизма и капитализма, партийни членове, каймакът на партията, истински елит, а шефът на Първо беше нещо спе­циално. Разбира се, че медиите щяха да работят в наша полза. Парите не са проблем, край масата има хора, които могат да ги извадят от джоба си. Иначе си имаме и „Мултигруп“, и други канали. И все пак изпитвам неприятно чувство. Въпрос на по­литическа хигиена. Нали говорим не за друг, а за сина на прок­летия цар от последната война, ненавиждах го на младини, как само го ненавиждах! А сега синчето му ще ни служи. Ирония на историята, признавам. Макар куклата да играе по нашата свирка, това не я прави по-хубава. Винаги съм се радвал на начина, по който болшевиките са ликвидирали семейството на руския цар. В тия реакционерски времена това е немислимо, в Русия е неспокойно, макар някакви потомци на Романови да надигат глас. Толкова много масло е налято в огъня, че вече не може да се угаси. Не, Ленин е решил проблема веднъж за­винаги. Ние обаче трябва да опъваме платна към къде-къде по- сложно бъдеще. Щом хитрият Димитров е стигнал до извода, че имаме нужда от царя, значи, наистина имаме.
 

1952-а разказва
РЕЦЕПТА ОБРАБОТКА НА КОНТРАРЕВОЛЮЦИОНЕР
Взема се фитил, напоява се с бензин и се натъпква в ухото на контрареволюционера. Краят на фитила остава да стърчи извън ухото и се запалва с клечка кибрит. Контра- революционерът ще крещи, ще реве като животно, първия път е добре околните да държат ушите си запушени. Ще се опита да изтръгне горящия фитил от ухото си, поради което в началото ръцете му се връзват на гърба, ще се гърчи, ще пада на колене, ще удря глава в стената, което следва да се осуети, за да не изгуби съзнание или да си причини тежки наранявания. В тази фаза следва да се действа планомерно, фитилът не бива да се вади от ухото дори в случаите, когато изменникът се опита да разкрие всичко в накъсани изрече­ния. В тази решаваща фаза не бива да се действа прибързано с цел пълно самопризнание. Непрекъснато следва да се пом­ни, че при държавна измяна еднократната обработка не е дос- татъчно средство. Затова се препоръчва контрареволюцио- нерът да бъде върнат в килията си, в която междувременно е въдворен друг затворник след обстойна обработка, затворник с подпухнала и разкървавена уста, със строшени ребра, кой­то скимти, а тялото му се гърчи на бетонния под. Ако някой успее да издържи на собствените си болки - инатът у враго­вете на държавата никога не бива да се подценява, би могъл да изгуби увереността си при вида на страдание, огледално подобно на неговото. Например при крясъци, които чува от съседната килия. Или при събудени и разбити надежди. Под­готовката трябва да достигне пълна зрелост.
Дозировката е от особено значение. Не се ли придържа­ме строго към предписанията, рискуваме преждевремен­ната смърт на затворника с негативни последици както за собствената кариера, така и за по-нататъшния ход на раз­следването. При необходимост следва да се извика лекар, чиято експертиза е задължителна именно в граничното про­странство между живота и смъртта. Нерядко решаващият напредък в разследванията се дължи на своевременната медицинска намеса. Процедурата следва да се повтаря до­тогава, докато затворникът признае всичко, независимо от продължителността.
Търпението е гаранция за успеха. Пагоните са гарантирани.

Илия Троянов, „Власт и съпротива“, "Сиела", 2016

 • IN MEMORIAM

  Европеецът Пламен Асенов

   Негова е поредицата „Великите европейци“, излязла в книги, излъчвана по радио „Пловдив“ и публикувана на сайта на „Свободна Европа"

   
 • ПОЗИЦИЯ

  ВУЛКАНизациии

   Коментар на Митко Новков по повод скандала с наградата за роман на годината, която се връчва от фонд "13 века България"

   
 • НЕЗАБРАВИМАТА

  Невена Коканова, която европеизира българското кино

  Тя се наложи на екрана не само с грациозната си красота, но и с щедрия си талант, с който изгради първоначално образите на млади девойки с чисти чувства и естествено поведение 

   
 • КЛАСИКА

  30-те най-добри книги според французите

  Класацията е на френския вестник “Le Monde” от 2013 г. Литературни експерти са селектирали 200 заглавия, а списъкът с първите сто е формиран след избор на десетки хиляди читатели. Представяме ви първите 30.

   
 • ПОРТРЕТ

  Приближаване до Кръстю Лафазанов

  Той не става зъболекар, въпреки че е приет първоначално стоматология, но прави ярки, запомнящи се и незабравими роли в стойностни тв спектакли.

„Колкото повече ограничаваш себе си, толкова повече се разкрепостяваш. Деспотизмът на ограниченията само помага да се достигне точността на изпълнението.”

Игор Стравински, руски композитор, роден на 17 юни преди 142 години

Европейски дни на наследството: В историческите музеи в Плевен и Бяла Черква

Skif.bg горещо препоръчва за посещение и двете места

„Толкин” на Дом Карукоски (ревю)

 

Пиршество за почитателите на английското кино.

"Пътуване до Хавай" на Хесус дел Серо (ревю)

От същата "серия" е и "Пътуване с татко" (2016) на Анка Мируна Лазареску - отново за бягството отвъд Желязната завеса и за трагичните последици от връщането пак зад нея.

Фантастичният свят на магията и езика

 

Слабо звено на „Вавилон: Тайна история“ от Ребека Ф. Куанг е вмъкването на идеята за дискриминацията, която като че ли става неизменна част от съвременната художествена литература...

„Back to Black“ – новият биографичен филм за Ейми Уайнхаус

 

Биографичните филми работят тогава, когато разглеждат малка и слабо позната част от живота на героя и фокусират вниманието си върху нея

Метерлинк на XXI век

 

Не на последно място, говорейки за Саманта Швеблин и конкретно за сборника „Седем празни къщи“, няма как да подминем и факта, че той е постпандемичен, което засилва темата за самотата, за счупените връзки, за личните лудости…