Учени и специалисти на Българската академия на науките поискаха оставката на правителството с отворено писмо.

"Задълбочаващият се управленски произвол на правителството застрашава самите устои на държавата ни. Некомпетентните и корупционни практики на конюнктурната коалиция доведоха България до самото дъно на всички обществени и статистически оценки. Намаляващият ни народ, с най-ниска продължителност на живота в Европа и най-висока смъртност в света, е поставен в условия на повсеместна корупция и феодално-олигархични зависимости.

Автократично-мутренският стил на разпореждане с човешките и материалните ресурси на страната придоби статуса на социална, икономическа, финансова политика.

За броени минути конституционно най-високопоставената фигура на държавата - председателят на Народното събрание, може да бъде изхвърлена без коментар и заменена с фигурант, за когото личното достойнство е непознато чувство. Върховете на властта се изпълниха с некомпетентни, безчестни, парично зависими партизани.

Основният политически инструмент -

държавният бюджет, години наред се прави "копи-пейст", с умишлени излишъци - за да се крадат "законно".

Стотици милиони лева народна пара се раздават според конюнктурни интереси и без парламентарен контрол.

Бюджетът за здравеопазване се увеличава ежегодно с цел да бъдат присвоявани милиарди, а здравният статус на населението се влошава. Здравеопазването е в кадрови колапс, недостигът на квалифицирани медицински специалисти вече заплашва общественото здраве с катастрофа.

Европейските фондове се разпределят по партийни и корупционни схеми,

разходват се безотговорно и пълнят партийните каси. Строят се най-скъпите, опасни и некачествени пътища, разпадаща се инфраструктура и спортни съоръжения, на които никой не спортува. Въпреки ниския корпоративен данък инвеститорите не рискуват парите си в условия на корупция и рекет.

Образованието е в безизходица - функционално неграмотните деца вече доминират. Главоломно оредяват специалистите във всички сфери. Научният труд се цени по-ниско от хигиенния. Отношението към водещия научен, духовен и експертен център на България - Българската академия на науките е унизително. Неглижира се развитието на науката и иновациите като условие за икономически напредък на страната. Обществените науки са замърсени от толерираното присъствие на придворни продажници с научни титли.

Съдебната власт е ратай на изпълнителната. Държавното обвинение,

прокуратурата безсрамно и нагло изпълнява политически поръчки и охранява престъпни практики.

Полицаи бият деца и се гаврят с момичета.

Средствата за масова информация са превърнати в трибуни за манипулации, потънали в насилието на цензурата и аморалността на автоцензурата.

Никой не вярва, че това правителство е способно да организира избори без огромно количество "купен вот", "невалидни бюлетини", "мъртви души" и "екскурзианти".

Некомпетентното управление на COVID-инфекцията заплашва да се превърне в поредна катастрофа. Не се изпълнява "Националния план за подготовка за пандемия", а държавата е вкарана в хаос с неадекватни, взаимно противоречиви и нарушаващи законите заповеди. Когато няма болни, се въвеждат разрушаващи икономиката карантини, всява се паника, игнорират се специалистите. Когато опасността се засилва, активизира се прилагането на незаконно лечение, финансови трикове и фалшива статистика.

ПОВЕЧЕ ТАКА НЕ МОЖЕ!

Когато властта е потъпкала морала и всички обществени ценности и чрез институциите арогантно упражнява произвол, гражданското неподчинение е единствената законна форма на обществено поведение.

ОСТАВКА!"

проф. дфн Лъчезар Аврамов, Институт по електроника

Проф. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк-БАН

професор Катя Георгиева, Институт за космически изследвания и технологии - БАН

Доц. д-р Свилен Събчевски, Институт по електроника на БАН

доц. Александър Гизбрехт, ИЕ-БАН

Доц. Теодор Миленов, Институт по електроника- БАН

Доц. Валери Личев, Институт по философия и социология

Проф. Емил Маноах, Институт по механика

чл.-кор. Олег Мушкаров, Институт по математика и информатика, БАН

доц. д.р Росица Колева, Институт за космически изследвания и технологии

assistant Miroslav Petrov, IE-BAS

гл. ас. д-р Георги Латев, Институт по астрономия с НАО - БАН

доц. Катерина Стамболиева, Институт по невробиология

проф. дхн Петко Иванов, пенсионер, Институт по органична химия с Център по фитохимия

Мариана Захаринова, специалист обработка данни ИКИТ-БАН

доц. Любен Иванов, Институт по Електроника при БАН

проф. д-р Геннадий Агре, Институт по информационни и комуникационни технологии

гл.ас. Веселин Желев, Институт по Електрохимия и Енергийни Системи,БАН

Професор Людмил Дренчев, Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика

Асистент, Крум Банов, ИЕЕС

Доцент Надежда Бочева, Институт по невробиология

гл. ас. д-р Калина Рачева, Институт по невробиология

проф. дфн Йорданка Семкова, ИКИТ

доц. Зоя Хубенова, ИКИТ

проф. дтн Александър Рачев, Институт по механика

доц. д-р Камен Даскалов, Институт по металознание

доц. Анна Диковска, ИЕ-БАН

доц. Нина Пешева, Институт по механика

проф. дфн. Владимир Добрев, ИЯИЯЕ, асоцииран член

чл.кор.дфн Лозан Спасов, Институт по физика на твърдото тяло, БАН

дмн Стефан Стефанов, Институт по механика, БАН

гл. ас. д-р Милена Михайлова, Институт по невробиология, БАН

чл.-кор. Емил Нисимов, ИЯИЯЕ, асоцииран член

проф. дфн Светлана Пачева, ИЯИЯЕ, пенсионер

Доц. д-р Мария Гюрова, НАИМ-БАН

Асистент, Надежда Бънзарова, Институт по механика

доц. д-р Росица Градева, ИБЦТ-БАН

проф. Спартак Керемидчиев, Институт за икономически изследвания, БАН

Аделина Кузева адм. секретар, ИКИТ - БАН

проф. Анелия Божкова, НАИМ-БАН

доц.д-р Стоян Бешков, НПМ-БАН

доц. д-р Васил Попов, пенсионер, И-т по астрономия с НАО

доц. Юра Константинова, ИБЦТ

ас. Нина Стоянова-Нанкова, ИОНХ

доц. д-р Гергана Василева, ИБЕИ-БАН

гл. ас. д-р Димитър Атанасов, ИЕФЕМ-БАН

гл. ас. д-р Боян Златков, ИБЕИ-БАН

гл. ас. д-р Теодора Теофилова, ИБЕИ - БАН

доц. д-р Драган Чобанов, ИБЕИ-БАН

проф. Пламен Ангелов, ИКИТ

АЗБ, изп. редактор Росица Кънева, ИБЕИ-БАН

доц. д-р Никола Дренчев, ИОНХ-БАН

Доцент д-р, Иван Пандурски, ИБЕИ-БАН

инж. Бойко Колев, ИЕ - БАН

Гл. ас. д-р Малина Делчева ИБЕИ-БАН

гл. ас. д-р Мария Наумова, ИБЕИ-БАН

Гл. ас. д-р Пламен Иванов, ИБЕИ-БАН

гл.ас.д-р Владимир Александров, ИФРГ-БАН

биолог Георги Христов, ИбЕИ-БАН

гл. ас. д-р Йордан Кошев, ИБЕИ-БАН

Проф. Васил Попов, ИБЕИ

доц. д-р Владислав Костов, ИМК-БАН

Биолог Владимир Тодоров, ИБЕИ-БАН

спец. биолог Ангел Дюгмеджиев, ИБЕИ-БАН

Биолог Владимир Тодоров, ИБЕИ-БАН

доц. Рачо Стефанов Стоев, ИЕМПАМ-БАН

доц. д-р Борислав Наумов, ИБЕИ-БАН

доц. д-р Димитър Димитров, ИБЕИ-БАН

доц. Николай Тютюнджиев, Институт по Електроника - БАН

проф. Росица Николова, ИМК-БАН

проф. Венелин Енчев, ИОНХ - БАН

доц. д-р Марина Станилова, ИБЕИ-БАН

Здравка Славкова, химик, ИФТТ-БАН

Водещ изсл. Владимир Механджиев, ИФТТ-БАН

гл. ас. д-р Владислав Вергилов, НПМ-БАН

биолог Борислав Стоянов, ИБЕИ-БАН

гл. ас. д-р Теодора Тодорова, ИБЕИ-БАН

магистър Емилия Вачева, НМП-БАН

Технолог Васил Станоев, ИФТТ-БАН

ас. Ася Петрова, ИФРГ-БАН

доц. д-р Борис Николов, ИБЕИ-БАН

Биолог, Калина Вълчинкова, ИБЕИ-БАН

доц. Стела Лазарова, ИБЕИ-БАН

доц. д-р Таня Димова, ИБИР-БАН

д-р Л. Димитров, Институт по минералогия и кристалография- БАН

доц. д-р Антоанета Стоянова Петрова, Ботаническа градина

Доц. д-р Пенка Ватова, ИЛ - БАН

биолог Ралица Ангелова, ИЕ - БАН

чл.-кор. Димчо Кашчиев, Институт по физикохимия - БАН, асоцииран член

проф. д-р Ива Угринова, ИМБ-БАН

гл. ас. д-р Стефан Колев, Институт по електроника- БАН

Доц. Росица Стоянова, ИИстИ

гл. ас. д-р Мирослав Дангалов, ИОХЦФ-БАН

ас. д-р Лъчезар Якимов, ИБЕИ-БАН

доц. д-р Кръстина Панайотова, НАИМ - БАН

проф. Евелина Славчева, Институт по електрохимия и енергийни системи

ас. д-р Веселин Петков, ИМСТЦXА-БАН

доц. д-р Красимир Л. Костов, ИОНХ-БАН

проф. Бойко Георгиев, ИБЕИ-БАН

Гл. ас. д-р Деян Статулов, Институт за изследване на изкуствата, БАН

проф. д-р Антония Стоянова, ИЕЕС-БАН

професор Вълко Бисерков, ИБЕИ-БАН

Мила Тасева, докторант, ИБЕИ - БАН

проф. д-р Влада Пенева, ИБЕИ-БАН

доц. д-р Андрей Чорбанов, ИМикБ

доц. д-р Ивайло Дедов, ИБЕИ-БАН

проф. Николай Спасов, Национален природонаучен музей-БАН

проф. Румен Калчев, ИБЕИ-БАН пенсионер

акад. проф. Ангел С. Гълъбов, д.м.н., ИМикБ

доц. д-р Анастас Пашов, ИМикБ

доц. д-р Валери Григоров, Национален археологически институт и музей - БАН

проф. д-р Румяна П. Статева, ИИХ-БАН

Химик Деница Иванова, ИИХ-БАН

доц. Людмила Парашкевова, Институт по Механика, БАН

доц.д-р Екатерина Борисова, ИЕ-БАН

проф. д-р Йордан Узунов, пенсионер ИБЕИ-БАН

гл. ас. д-р Ивайло Балчев, ИЕ-БАН

проф. д-р Яна Чекаларова, Институт по Невробиология - БАН

доц. д-р Иванка Цаковска ИБФБМИ - БАН

маг. Ирина Кръстева ИБЕИ-БАН

проф. дхн Константин Хаджииванов, ИОНХ - БАН

проф. д-р Милена Попова, ИОХЦФ-БАН

доц. д-р Иван Радев, ИЕЕС - БАН

ас. д-р Атанас Атанасов, Институт за космически изследвания и технологии - БАН

д-р Ивета Бошнакова, ИЕЕС-БАН

доц. Д-р Димитър Радев, ИОНХ-БАН

доц. Д-р Екатерина Радева, ИФТТ-БАН

Проф. д-р Румяна Цонева, ИБФБМИ-БАН

доц. д-р Георги Марков, НПМ-БАН

Асистент Ирина Георгиева, ИБФБМИ-БАН

проф. Калоян Петров, ИИХ-БАН

проф. дфн. Кирил Крежов, ИЯИЯЕ - БАН, асоцииран член

гл. ас д-р Любомир Славов, ИЕ-БАН

гл.ас. д-р Цветан Захариев, ИОНХ-БАН

Ивайло Димчев, докторант, ИБЕИ-БАН

Главен асистент, Александър Николов, ИМК

Изследовател, Костадин Катранджиев, ИБЕИ- БАН

Доц. Елена Колева, ИЕ-БАН

проф. дхн Людмил Антонов, Институт по Електроника, БАН

Атанас Танев, докторант, ИБЕИ-БАН

доц. д-р Оля Стоилова, ИП-БАН

Катя Петрова Родева - гл. счетоводител, Институт по електроника

доц. д-р Росица Родева, ИФРГ-БАН

гл. ас. д-р Биляна Генова, Институт по невробиология, БАН

доц. Десислава Пашкулева, Институт по механика

гл. ас. д-р Росица Димитрова, ИМСТЦХА-БАН

проф. Николай Недялков, ИЕ, БАН

Проф. Маргарита Камбурова, Институт по микробиология, БАН

доц.д-р Калина Алипиева, ИОХЦФ-БАН

гл. ас д-р Цветалин Тотев, Институт по невробиология

гл. ас. д-р Наташа Иванова, Институт по невробиология - БАН

инж. Петър Анастасов, Институт по невробиология - БАН

Асистент, Деница Ничевска, ИЕЕС-БАН

Химик Христо Петков, ИОХЦФ-БАН

доц. Никола Николов, Институт по механика

ас. Жанина Петкова, ИОХЦФ-БАН

инж. Иванка Димова-пенсионер, ИИХ-БАН

доц. д-р Боряна Трушева, ИОХЦФ-БАН

Елеонора Иванова, библиотечен специалист, ИМК - БАН

Асистент Асен Игнатов, НПМ-БАН

гл.ас. д-р Борис Дренчев, ИЕЕС-БАН

проф. д-р Петко Денев, ИОХЦФ-БАН

проф. д-р Антоанета Трендафилова, ИОХЦФ-БАН

Химик, Цветинка Грозданова, ИОХЦФ-БАН

инж. химик Борислава Георгиева, Институт по електроника

Проф. д-р Йордан Христосков, Институт за икономически изследвания

биолог, Борис Велков, ИБЕИ

доц. д-р Атанаска Делева, ИЕ-БАН

гл. ас. д-р Цвета Ангелова, ИБЕИ-БАН

„Предполагам, че често играя лошия, защото не изглеждам обикновено. Изглеждам малко жесток.“

Уилям Дефо, американски актьор, роден на 22 юли преди 69 години

Европейски дни на наследството: В историческите музеи в Плевен и Бяла Черква

Skif.bg горещо препоръчва за посещение и двете места

„Толкин” на Дом Карукоски (ревю)

 

Пиршество за почитателите на английското кино.

"Пътуване до Хавай" на Хесус дел Серо (ревю)

От същата "серия" е и "Пътуване с татко" (2016) на Анка Мируна Лазареску - отново за бягството отвъд Желязната завеса и за трагичните последици от връщането пак зад нея.

Поглед назад: меланхолията, която ни влюби в „Изгубени в превода“ на София Копола

 Филмът оставя ярка следа както в съзнанието на зрителите, така и в историята на киното от първото десетилетие на 21-ви век...

Възкръсва ли  американският уестърн?

 

Най-амбициозният проект на Кевин Костнър - „Хоризонт“, е вече факт

Фантастичният свят на магията и езика

 

Слабо звено на „Вавилон: Тайна история“ от Ребека Ф. Куанг е вмъкването на идеята за дискриминацията, която като че ли става неизменна част от съвременната художествена литература...