Визия за операта 

План за развитие без визия е като добре асфалтиран път, който не води наникъде. Затова и тази концепция започва с визия за развитие. Сигурна съм, че Софийска опера и балет може да бъде много повече от поовехтял музей на някогашната ни оперна слава. Затова ще Ви опиша как изглежда, според моите опит и знания, една успешна европейска Софийска опера и балет. 

Успешната Софийска опера и балет: 

ЦЕЛ 1. СОБ ще бъде съвременен оперен център и равностоен участник на европейската сцена, с потенциал да върне и надгради някогашните блясък и слава на България като оперна сила; 

ЦЕЛ 2. СОБ ще се грижи професионално и съвестно за гласовете, уменията и потенциала на артистите си, така че всеки от трупата й да бъде желан гост на европейските сцени; 

ЦЕЛ 3. СОБ ще бъде желана кариерна дестинация, а не просто “резервен вариант” за младите оперни артисти не само в България, но и в региона и Европа; 

ЦЕЛ 4. СОБ ще създава спектакли, желани извън страната, защото са на ниво, адекватно за всяка европейска и световна сцена. Ще създава продукции за високоплатени турнета, с които ще съфинансира непрекъснатото си развитие; 

ЦЕЛ 5. СОБ ще се превърне във вълнуващо и търсено от нови публики място, което им предлага изключителни преживявания.

Как смятам да постигна всичко това? 

Стратегия, която не взема предвид пречките по пътя към целта, е просто списък с добри пожелания. Затова и към всяка от целите ми ще видите не само стъпките за постигането й, но и препятствията, които виждам, заедно с плана за тяхното преодоляване. 

Цел 1 

Пречките в момента

➔Старателно поддържаният мит, че парите не стигат и настоящото положение е най-високото възможно ниво за СОБ. 

➔Изолацията от световните сцени. Липсата на отвореност към колаборации с европейски оперни театри. 

➔Непоклатимото статукво: всичко в СОБ се случва, както винаги се е случвало, без никакво видимо усилие за интегриране на нови практики. 

➔Липсата на здравословна йерархична структура. Вместо нея - авторитарно управление, което ограничава новаторството в подходите както за вътрешното развитие, така и за позиционирането ни навън. 

➔Липсата на добре структуриран експертен екип, който да задвижва процесите по утвърдени професионални стандарти и в съгласие с добрите международни практики. 

➔Системното неглижиране на големите състави на СОБ, които в резултат са твърде далече от възможностите и потенциала си. 

Подходът, с който екипът ми ще преодолее пречките

●Ще преосмислим репертоарния план за първите две години

За да освободим финансов ресурс, с който да оздравим процесите и да се погрижим адекватно за нуждите и потенциала на съставите, в първите две години ще сведем до минимум създаването на огромните продукции, характерни за последните няколко мандата от управлението на СОБ. В този период репертоарът ще бъде основно от взети под наем чуждестранни постановки (декори, костюми и режисьорска концепция, които да бъдат представени в нашия театър с наши артисти). Изчисленията ми показват, че това ще спести значителна сума и не само няма да намали качеството, но и ще помогне на софийската публика да надгради критериите си за качествено представление. 

●Ще направим реорганизация с помощта на световни консултанти 

За детайлния план за реорганизиране и преструктуриране на театъра няма да разчитам само на собствения си опит, а ще привлека и световни оперни експерти в ролята на консултанти. 

●Ще потърсим експерти за ключовите липсващи позиции

Ще допълним липсващи ключови звена в екипа (оперативен мениджър, главен диригент, професионални експерти по маркетинг и комуникации, финансов директор, кастинг мениджър, нов хоров диригент и вокален педагог) с международни конкурси, които да подберат доказани професионалисти с подходящо образование, личностни качества и опит в сферата. 

●Ще се погрижим за големите състави (хор и оркестър)

За да възвърнем професионалната форма на хора и да мотивираме членовете му да я поддържат, ще направим: 

➔конкурси за хормайстор, помощник хормайстор и вокален педагог (чиято липса в момента осезаемо влошава качеството); 

➔конкурс за пианисти-корепетитори; 

➔възможности за самостоятелна изява на големите състави: самостоятелни концерти, както и веднъж в годината големи продукции, представящи подбор от увертюри и хорови партии. 

За да подпомогнем развитието на оркестъра, ще направим: 

➔конкурс за главен диригент (от години липсващ), който да се занимава с оркестъра всекидневно и да поддържа и развива капацитета му внимателно и с уважение към общата натовареност на членовете; 

➔практикантска програма, по която стажанти от НМА и Музикалното училище ще могат да се обучават като част от оркестъра и ще олекотяват графика на постоянния състав.

●Ще обновим пространствата

Постепенно ще осъвременим материалната база, за да отговаря на нуждите на един модерен оперен театър:

➔пространства с атмосфера за артистите, където те да общуват и да прекарват време с радост (прозрачен конкурс за обновяване на 5-ия етаж, където се намират корепетиторските зали) и да имат всичко необходимо (два малки рояла с всички аксесоари и адекватна библиотека за корепетиторите); 

➔пространства за почитателите на операта: магазин (с музика, клавири, литература, постери и сувенири, създадени от млади дизайнери); кафене за срещи и събития с оперна музика и атмосфера, подходящ кетъринг. 

●Ще направим най-големия Международен оперен фестивал в България

➔Чуждестранни спектакли, които да обновят критериите на българската публика. 

➔Транспортните разходи на чуждестранните продукции ще бъдат съфинансирани от международни и национални фондове за подкрепа на изпълнителските изкуства. 

Цел 2 

Пречките в момента: 

●Липсва диференциация между певците - всички пеят всичко, което води до изхабяване на гласовете. 

●Липсва разбиране за спецификата на оперния глас и грижите за него. Маха се професионалната характеристика на гласовете и се слагат под общ знаменател. 

●Свръхнатоварен график, който води до липса на вокална свежест. 

Подходът, с който екипът ми ще преодолее пречките

●Ще предефинираме разбирането за оптимална заетост на певците:

➔професионално отношение към даденостите на певците ни: всеки ще пее само подходящите за гласа му партии; 

➔графици, които щадят гласовете и им помагат да се развиват;

➔наличен при нужда вокален педагог; 

➔строга репертоарна хигиена. 

●Ще подобрим вътрешната комуникация и атмосфера:

➔отвореност и улеснена комуникация; 

➔свобода на избора за активност извън театъра при правилно планиране на ангажиментите;

●Ще осигурим звездни ментори за всяка премиера (големи акомпаниращи пианисти от световните театри и фестивали). 

Цел 3 

Пречките в момента:

●Липсва младежка оперна програма - мост между Консерваторията и голямата професионална сцена в България. Затова младите търсят Opera Studio в чужбина и, когато ги вземат, най-често си остават там. 

●Репертоарната политика на СОБ поддържа неподходящи за дебютанти заглавия.

●Липсва елементарна финансова мотивация за младите артисти да останат в България като солисти. За тях е много по-изгодно да влязат в хор някъде из Европа. 

Подходът, с който екипът ми ще преодолее пречките

●Ще създадем Opera Studio - Академия за млади оперни певци, в която ще има: 

➔селекция с прослушвания пред жури, съставено от доказани авторитети;

➔постоянно гостуване на престижни преподаватели (вокални педагози, корепетитори, диригенти, големи оперни певци, режисьори), които редовно да работят с тези хора под формата на майсторски класове, уъркшопи и младежки продукции;

➔всекидневна работа с вокален педагог и с голям корепетитор; 

➔подготовка на концерти, цели роли, cover програма, дебюти на сцената на СОБ, както в малки, така и в големи роли; 

➔организиране на прослушвания и работни срещи с импресарски агенции и директори на други театри; 

➔подготовка за конкурси и международни майсторски класове. 

●Ще въвлечем обществото в създаването на новото поколение големи български гласове чрез:

➔дарителска програма за спонсори - индивидуални и корпоративни, които да подкрепят дейността на Академията; 

➔стипендиантска програма за студентите (обезпечавана всяка година от един голям корпоративен дарител). 

●Ще осигурим европейски възможности

Ще включим нашето Opera Studio в Европейската мрежа на оперните академии (www.enoa-community.com)

Ще се отворим към Европа

➔сътрудничества с млади певци и диригенти от чужбина;

➔активна работа с международни агенти; 

➔наемане на готови продукции от чужбина;

➔копродукции с други европейски театри;

➔европейски ментори-експерти. 

Цел 4 

Пречките в момента 

●Няма разнообразие в репертоара и постановъчните екипи. 90% от настоящите представления се създават от един и същи режисьор. 

●Еднообразие в кастинга на артисти на сцената. 

●Няма изграждане на нова певческа генерация. 

Подходът, с който екипът ми ще преодолее пречките

➔Ще отворим СОБ за колаборации с близките ни изкуства: поле за изява на театрални и кинорежисьори, визуални артисти, балетни артисти. 

➔Най-после ще се отворим към Европа: гостувания и копродукции с европейски театри, които да вдигнат както нашето ниво, така и критериите на българската публика. 

Цел 5 

Пречките в момента

●Неадекватно на съвремието цялостно присъствие на театъра в публичното пространство: овехтяла визуална идентичност и капсулиране на институцията в традиционната ѝ публика. 

●Липса на адекватно присъствие в интернет. 

●Липса на новаторство: изнасяне на операта в нестандартни (но все пак подходящи) пространства и контекст. 

●Брандът СОБ се представлява от едно единствено лице. 

Подходът, с който екипът ми ще преодолее пречките

●Ще обновим бранда Софийска опера и балет 

Маркетинг екипът ни ще има за задача да привлече партньори, които да направят професионален анализ на силните и слаби страни на бранда ни и да изведат силно позициониране, с което да спечелим и задържим вниманието на нови публики. 

●Ще създадем професионална комуникационна стратегия 

Ще имаме комуникационна стратегия, която стъпва на проучване на нагласите сред аудиториите ни, на анализ на добрите световни практики в областта, приложими към нашите условия, както и на препоръки от световни консултанти в сферата на оперните комуникации. 

●Ще създадем специални условия за младата публика

Всички зрители под 25-годишна възраст ще могат да влизат безплатно на отворените генерални репетиции по примера на световните театри.

●Ще създадем професионално изградена образователна програма 

➔Отваряне към общообразователните училища с различни нови формати и съвместни програми.

➔Оперни срещи и мини концерти в училищата. 

➔Целогодишни образователни формати на голяма сцена, в които младата публика да се учи на това какво е опера, как се подготвяме за нея. 

➔Нови, атрактивни постановки във формата Опера на площада. 

●Ще обновим цялостното присъствие и поведение на бранда СОБ

➔Обновена визуална идентичност: шрифтове, цветове, хартия, лого на операта, снимки на артистите, нов уебсайт, активно, правилно таргетирано и адекватно присъствие в социалните медии - всичко да отговаря на високите стандарти, по които ще работим и имиджа, който искаме да имаме.

➔Дигитален архив на театъра, от който да можем да произвеждаме материали за популяризиране и образователни цели. 

Репертоарът, който планираме за СОБ за първата и втората година

●Откриване с голямо и и неизпълнявано в България заглавие, като Il Viaggio a Reims, режисиран от Дамиано Микиелето.

●Нови постановки на Риголето, Травиата, Трубадур, Бохеми, Бътерфлай, Турандот. 

●Кавалерът на розата

●Съвременна опера. 

Балетът

➔Привличане на всички български балетни звезди от Световните балетни компании и университети за постановки, репетитори, за класове и хореографии. 

➔Поддържане на световно ниво на класически спектакли от Световната съкровищница. 

➔Постановка на изявени световни хореографи. 

➔Адекватна грижа за потребностите и развитието на балетистите.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови

„Няма такова нещо като лошо уиски. Просто някои са по-добри от други. Но човек не трябва да злоупотребява с алкохола, преди да навърши 50. След това би бил глупак, ако не го направи.”

Уилям Фокнър, американски писател, роден на 25 септември преди 124 години

Анкета

Хареса ли ви концертът на Соня Йончева и Пласидо Доминго в София?

„Толкин” на Дом Карукоски (ревю)

 

Пиршество за почитателите на английското кино.

"Пътуване до Хавай" на Хесус дел Серо (ревю)

От същата "серия" е и "Пътуване с татко" (2016) на Анка Мируна Лазареску - отново за бягството отвъд Желязната завеса и за трагичните последици от връщането пак зад нея.

"Смъртта на Сталин" на Армандо Янучи (ревю)

И дано повече хора осъзнаят, че най-верният сателит на Русия - България, се е ръководила единствено по този модел.

Майер Лански – ангелът с мръсно лице

 

Интерпретацията, която прави Харви Кайтел на Майер Лански е модерна класика, която трябва да се изучава като образец на актьорско майсторство в киноучилищата.

В "Заповед за арест. Как станах враг номер едно на Путин" се оглежда България на ББ

 

"Горещо я препоръчвам на всички – и на русофили, и на русофоби; и на разумно мислещи, и на изначално предубедени; и на силно ангажирани, и на напълно безразлични; и на много информирани, и на малко знаещи" - ревю на Николай Слатински

Дуилиу Замфиреску, за когото изкуството не бива да репродуцира действителността

 

Трилогията на класика представя и участието на северната ни съседка в Руско- турската война от 1877- 1878 г.